Du är här: Kvismardalens vind » Våra verk » Vestas V 52 »

Vestas V 52

Rotor

Diameter:
52 m
Bestruken areal:
2.124 m2
Nominellt rotorvarvtal:
26 rpm
Driftsintervall:
14 - 31,4 rpm
Antal blad:
3
Effektreglering:
OptiTip®/OptiSpeed™
Luftbroms:
Kantställning av blad

Navhöjd:
74 m
   
Driftsdata

Inkopplingsvind:
4 m/s
Nominell vind:
16 m/s
Stoppvind:
25 m/s
 
Generator

Typ:
Asynkron OptiSpeed™
Nominell effekt:
850 kW
Driftsdata:
690 V, 50 Hz
905 - 1.915 rpm
 
 
Växellåda

Typ:
1 planetsteg och 2-stegs
parallellaxelväxel
 
 
Styrning

Typ:
Microprocessorbaserad övervakningav alla funktioner i vindkraftverket. Effektreglering via OptiSpeed™ ochOptiTip® pitchreglering av bladen.