Du är här: Kvismardalens vind » Kontakta oss »

Om Kvismardalens vind

Föreningen Kvismardalens Vind heläger och driver tre vindkraftverk i Odenbacken sydost om Örebro. Föreningen som bildades 2004 har drygt 200 andelsägare.

Styrelsen väljs på årsstämman i april. 2014/15 består styrelsen av:

Namn Adress Kontakt
Stefan Josefsson
Ordförande
Sörby Mosjö
705 94 Örebro
019-22 50 22
josefsson.sorby@telia.com
Björn Prejer
Sekreterare
Frösvidal Säteri
70592 Örebro
070 681 12 96
bjorn@frosvidal.se
Ulf Klaeson Engelbrektsgatan 42
702 12 Örebro
019-13 40 23
ulf@klaeson.com
Susanne Carlsson
Kassör
Lännäs 234
715 93 Odensbacken
070-655 55 92
Per-Ola Olsson Granliden
715 93 Odensbacken
019-45 80 55
po.olsson@live.se
Ulf Forsberg Järnvägsgatan 16A
703 62 Örebro
019-17 92 70
ulf.forsberg@fobeing.se
Magnus Århammar Söderspånga
943 91 Vingåker