Du är här: Kvismardalens vind » Länkar »

Länkar

Energimyndigheten
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.
Ingen bild Nordpool
NASDAQ OMX Commodities Europe
Ingen bild Vindstat
Uppföljning av driftresultaten från nära nog alla svenska vindkraftverk har gjorts sedan 1988.
Elmarknadshandbok
Svensk Elmarknadshandbok är utvecklad för ett interaktivt användande. Tanken är att du som användare ska kunna följa processflödet fram till den information du söker.
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
Föreningen för Förnybar Energi & Energieffektivisering
Svensk vindkraftförening
Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling.
Vindforsk
Programmets syfte är att öka kunskapen om vindkraftrelaterade frågor och att stärka basen för svenskt vindkraftskunnande.