Du är här: Kvismardalens vind » Start »

klart.se

Välkommen till Kvismardalens vind

OBS!

Stämma 2019 är onsdag 10/4 kl 19 Lännäs Bygdegård. 

Vi är en förening som heläger och driver tre vindkraftverk i Odenbacken sydost om Örebro. Föreningen har drygt 200 andelsägare. På sidan Bli delägare finner du information eventuella andelar till salu samt blanketter för ägaröverlåtelse. OBS! Ägarbyten måste alltid omgående meddelas föreningens kassör.


Medlemmar finner föreningsinformation efter inloggning på sidan För medlemmar.
Egen produktion

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,