Bli delägare

Här presenterar vi eventuella andelar som är till salu. Eventuell affär sker direkt mellan köpare och säljare utan inblandning av föreningen. Ägarbyte måste dock omgående meddelas föreningen.

Vill du sälja dina andelar eller köpa andelar. Maila till bjorn@frosvidal.se , så lägger vi ut dem ditt önskemål här på sidan. 
Här finner du blankett för anmälan av ägarbyte
 

2018-01-31
Medlem har anmält intresse för att sälja 22 andelar. Det är "gamla" andelar, som kan ge köparen rätt att teckna nya andelar i föreningen för 2 000 kr/st., under förutsättning att andelsutgivningen vid överlåtelsen inte är fulltecknad eller avslutad. 
Pris 125 000 kr. Kontakta sekreteraren för mer information.